Meny

"Industriellt ekobyggande är helt nödvändigt"

"Industriellt ekobyggande är helt nödvändigt"

”Branschen måste vakna nu. Det går inte att ställa om från fossilsamhället med superisolerade hus byggda av energislukande, petrokemiska material. Sant ekobyggande förenar energieffektivisering med plastbantning, avgiftning och gröna materialval”, skriver Cathrine Bülow, journalist och biolog, som driver Ekobyggportalen.se

En liten skara ekobyggare har länge använt metoder och material som samspelar väl med människa och miljö. Här minimeras plaster och kemikalier till förmån för naturmaterial med lång livslängd och robusthet. Energieffektivitet och förnyelsebar uppvärmning är andra viktiga delar.

Då miljöfrågan blivit kommersiellt intressant gör nu fler anspråk på ekobyggbegreppet. På Ekobyggmässan i Kista platsade även PVC, polyuretan och kolslukande energi-bolag.

Men är ekobyggande i stor skala möjligt bortom förljugenhet och ordmissbruk?

Lösningarna finns och måste nu börja användas på bred front.

Redan i dag byggs stora hus i massivträ som bara kräver 25 procent av den energi som går åt för att bygga i betong. Trä binder koldioxid, är förnyelsebart och värmemagasinerande. Fuktsäker fabriksproduktion och förenklade installationer är andra fördelar.

Också tillverkning av lättbetong kräver mindre energi än betong då materialet till stor del består av sand och kalk och inte kräver armering. Med de bärande lättbetongblocken Ytong Energy+ kan massiva ytterväggar byggas med ett U-värde på 0,11. Höga hus är möjliga med balkar av stål, betong eller, än bättre, kalksandsten. 

Med Träullit kan hela hus av våningshöga, prefabricerade element byggas. Materialet är lätt, värmelagrande, fukt- och brandsäkert och en 400 millimeter vägg behöver ingen ytterligare isolering. För höga hus används ett pelarbalksystem i betong.

Industriellt ekologiskt byggande är redan verklighet för prefabricerade träregelhus. Företag som XN-villan och Ekomer/Karlsonhus, tillverkar sunda lågenergi- och passivhus med cellulosaisolering och grund av återvunnet glas, hasopor.

Växtisolering; cellulosa, lin och hampa är, i motsats till PUR, PIR och cellplast förnyelsebart och energisnålt att tillverka och kan användas även i stora hus.

Dagens användning av plastisolering är ett av branschens fullskaleexperiment som skandalöst nog fortsätter trots kännedom om brand- och miljöfarlighet samt bristande beständighet.

Enligt forskaren Erik Stenberg har många nybyggda hus en livslängd på cirka 60 år. Knappast ett hållbart byggande.

Också övriga materialval måste ske med omsorg. Några exempel: natursten, klinker, trä, linoleum, tegel, kalk- och lerputs. Växt- eller mineralbaserade färger i stället för plastfärg.

Att skadliga kemikalier byggs in i våra hus är oförsvarbart. Det beror på kemiindustrin som genom intensiv lobbying bland annat lyckats urvattna EU:s kemikalielagstiftning Reach och stoppa det PVC-förbud som var på väg under 90-talet.

Branschen måste nu vakna. Det går inte att ställa om från fossilsamhället med superisolerade hus byggda av energislukande, petrokemiska material. Sant ekobyggande förenar energieffektivisering med plastbantning, avgiftning och gröna materialval.  De enda som har något att förlora på det är de som mutat in sin marknad med dåliga material.

Staffan Åkerlund

En krutdoftande historia inför miljömötet i Paris

Enbart en person – USA:s president – kommer att saknas.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/en-krutdoftande-historia-infor-miljomotet-i-paris-25976

Politiken måste våga lyfta på alla stenar!

Utmaningarna på bostadsmarknaden spiller över på, och hämmar, samtliga politikområden.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/politiken-maste-vaga-lyfta-pa-alla-stenar-25967
Fredrik Friblick

Plötsligt omprövar någon

Det finns tankefigurer som är vassa. Och så finns det tankegångar som tål att omprövas.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/plotsligt-omprovar-nagon-25938

Sverige behöver lärlingssystem förankrade i arbetslivet

"Vi behöver anställa mins det dubbla under kommande år."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-larlingssystem-forankrade-i-arbetslivet-25960
Staffan Åkerlund

Ett maskineri som misständer i onödan

Bostadsmarknaden är en stark motor som misständer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ett-maskineri-som-misstander-i-onodan-25939

Installationerna måste sluta läcka energi

Isolerade installationer en viktig klimatpusselbit.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/installationerna-maste-sluta-lacka-energi-25935

Skippa subventioner och låt förorenaren betala!

Enbart ny, effektivare, miljövänlig teknik klarar att möta denna snara framtid.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skippa-subventioner-och-lat-fororenaren-betala-25895
Nils-Eric Sandberg

När bubblor brister

Småhusägarna bör behålla livsmodet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bubblor-brister-25902
Staffan Åkerlund

”Extremt sannolikt” att vi värmer klimatet

Fossilfrihet kräver en snabb utbyggnad av infrastrukturen för alla tre trafikslagen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/extremt-sannolikt-att-vi-varmer-klimatet-25901

Arbetsgivarna måste börja agera!

Visa att ni menar allvar om trakasserier och att det inte bara står i några fina dokument.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/arbetsgivarna-maste-borja-agera-25904