Meny

"Industriellt ekobyggande är helt nödvändigt"

"Industriellt ekobyggande är helt nödvändigt"

”Branschen måste vakna nu. Det går inte att ställa om från fossilsamhället med superisolerade hus byggda av energislukande, petrokemiska material. Sant ekobyggande förenar energieffektivisering med plastbantning, avgiftning och gröna materialval”, skriver Cathrine Bülow, journalist och biolog, som driver Ekobyggportalen.se

En liten skara ekobyggare har länge använt metoder och material som samspelar väl med människa och miljö. Här minimeras plaster och kemikalier till förmån för naturmaterial med lång livslängd och robusthet. Energieffektivitet och förnyelsebar uppvärmning är andra viktiga delar.

Då miljöfrågan blivit kommersiellt intressant gör nu fler anspråk på ekobyggbegreppet. På Ekobyggmässan i Kista platsade även PVC, polyuretan och kolslukande energi-bolag.

Men är ekobyggande i stor skala möjligt bortom förljugenhet och ordmissbruk?

Lösningarna finns och måste nu börja användas på bred front.

Redan i dag byggs stora hus i massivträ som bara kräver 25 procent av den energi som går åt för att bygga i betong. Trä binder koldioxid, är förnyelsebart och värmemagasinerande. Fuktsäker fabriksproduktion och förenklade installationer är andra fördelar.

Också tillverkning av lättbetong kräver mindre energi än betong då materialet till stor del består av sand och kalk och inte kräver armering. Med de bärande lättbetongblocken Ytong Energy+ kan massiva ytterväggar byggas med ett U-värde på 0,11. Höga hus är möjliga med balkar av stål, betong eller, än bättre, kalksandsten. 

Med Träullit kan hela hus av våningshöga, prefabricerade element byggas. Materialet är lätt, värmelagrande, fukt- och brandsäkert och en 400 millimeter vägg behöver ingen ytterligare isolering. För höga hus används ett pelarbalksystem i betong.

Industriellt ekologiskt byggande är redan verklighet för prefabricerade träregelhus. Företag som XN-villan och Ekomer/Karlsonhus, tillverkar sunda lågenergi- och passivhus med cellulosaisolering och grund av återvunnet glas, hasopor.

Växtisolering; cellulosa, lin och hampa är, i motsats till PUR, PIR och cellplast förnyelsebart och energisnålt att tillverka och kan användas även i stora hus.

Dagens användning av plastisolering är ett av branschens fullskaleexperiment som skandalöst nog fortsätter trots kännedom om brand- och miljöfarlighet samt bristande beständighet.

Enligt forskaren Erik Stenberg har många nybyggda hus en livslängd på cirka 60 år. Knappast ett hållbart byggande.

Också övriga materialval måste ske med omsorg. Några exempel: natursten, klinker, trä, linoleum, tegel, kalk- och lerputs. Växt- eller mineralbaserade färger i stället för plastfärg.

Att skadliga kemikalier byggs in i våra hus är oförsvarbart. Det beror på kemiindustrin som genom intensiv lobbying bland annat lyckats urvattna EU:s kemikalielagstiftning Reach och stoppa det PVC-förbud som var på väg under 90-talet.

Branschen måste nu vakna. Det går inte att ställa om från fossilsamhället med superisolerade hus byggda av energislukande, petrokemiska material. Sant ekobyggande förenar energieffektivisering med plastbantning, avgiftning och gröna materialval.  De enda som har något att förlora på det är de som mutat in sin marknad med dåliga material.

Dags för offentliga inköpschefer att leva upp till sina stolta miljömål

Kommuner måste våga ställa miljökrav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-offentliga-inkopschefer-att-leva-upp-till-sina-stolta-miljomal-25316

Ropen skalla - Coclass till alla

Intresset för Coclass är inspirerande!
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ropen-skalla-coclass-till-alla-25251
Fredrik Friblick

Att bygga upp – och riva ner

Det är så mycket elände i världen. Vad har vi byggare med det att göra?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/att-bygga-upp-och-riva-ner-25248

Betongvägar kräver högre kvalitet

Betongvägar är ett långsiktigt och bra alternativ för våra vägbyggen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betongvagar-kraver-hogre-kvalitet-25220
Staffan Åkerlund

Detta lär vi oss av Citybanan

Inga systemfel, ändå inträffade olyckorna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/detta-lar-vi-oss-av-citybanan-25246
Erik Kalmaru

Trä – är det byggnadsmaterialens Kinderägg eller är det inte det?

Är det bara guld och gröna skogar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/tra-ar-det-byggnadsmaterialens-kinderagg-eller-ar-det-inte-det-25205
Pernilla Ström

Ös ur dig din svärta på papper

Det råder brist på journalister. Det är allvarligt av många skäl.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/os-ur-dig-din-svarta-pa-papper-25204

”MP borde kunna bättre än så om nybyggnation!”

”MP-ministrarnas utspel måste tolkas som att de vill se fler regler"
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/mp-borde-kunna-battre-sa-om-nybyggnation-25181
Staffan Åkerlund

Finns medvetenhet om risker med systemskiften?

Historien borde lära oss att systemskiften på bostadsmarknaden medför stora risker.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/finns-medvetenhet-om-risker-med-systemskiften-25197

Rätt balans i styrningen

Krav måste ställas på olika nivåer för att få till en förändring.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ratt-balans-i-styrningen-25162