Meny

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

“Måleriföretagen strävar alltid efter en sund arbetsmarknad utan mygel och fusk”. Det skriver organisationens vd Pontus Sjöstrand. Han efterlyser en regering efter valet som återställer Rot-avdraget till 50 procent.

Med knappt en vecka kvar till valet tävlar valfrågorna om utrymme i medierna. Samtidigt är det hög tid att lyfta en av våra viktigaste utmaningar inom byggbranschen – den om ekonomisk brottslighet och svartarbete. För detta är en fråga som nästa regering behöver ta på allvar. Den är högst relevant eftersom den på olika sätt tränger in i och påverkar hela vårt samhälle. Det kommer dessutom finnas ett stigande behov av fler bostäder och en ökad efterfrågan av hela byggsektorns tjänster på lång sikt.


Fina ord räcker inte

Men för att hantera detta kommer det inte att räcka med fina ord och ministerbesök på byggarbetsplatser, det krävs handlingskraft och en välfylld verktygslåda. Det handlar om svarta löner, utländsk arbetskraft som jobbar på den dolda, svarta arbetsmarknaden till låga löner, brister i säkerhet och bedrägerier. Måleriföretagen strävar alltid efter en sund arbetsmarknad utan mygel och fusk. Vi vill att våra medarbetare ska ha vita jobb. Vita jobb är jobb där den som utför arbetet är försäkrad, får pensionen inbetald, erhåller en avtalsenlig lön, arbetar i en säker arbetsmiljö – allt det som den som jobbar svart saknar. 

Inom branschen och hela vår sektor jobbar vi gemensamt på olika sätt för att motverka fusk och mygel. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen och Glasbranschföreningen är Måleriföretagen delägare i det icke vinstdrivande bolaget ID06 AB. Via ID06 AB jobbar vi inom byggbranschen tillsammans för säkra och sunda arbetsplatser, bland annat genom att försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatserna.


Regeringen kan bidra

ID06 är ett sätt men det finns mycket mer att göra och här kan Sveriges nästa regering bidra på ett tydligt sätt. Redan idag finns det konkreta åtgärder som omgående kan vidtas mot fusk och svartjobb:
  
 •    Återställ ROT-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden. Just nu är ROT-reformen det bästa verktyget vi har mot svartjobb. Samtidigt kan den skapa nya vita jobb och bidra till ökade skatteintäkter. Det finns de som vill reducera ROT-avdraget till en reform som omfördelar från fattiga till rika men det är att göra det enkelt för sig och dessutom fel. ROT-avdraget är en väl fungerande reform som uppskattas av en bred allmänhet. Enligt en undersökning, gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Måleriföretagen, anser hela 85 procent av de tillfrågade att ROT-avdraget är bra. Och det råder en samstämmig syn bland både män och kvinnor och i hela landet. Undersökningen visar också att sju av tio tror att viljan att köpa svart arbetskraft skulle minska om ROT-avdraget återställs.

    •    Fler och utvecklade kontroller gjorda av Skatteverket. Kontroller är bra och i samverkan med branschens aktörer kan de bli ännu mer effektiva. Många företagare upplever redan idag en tung administrativ börda och kontroller kan i vissa fall vara effektivare än ytterligare administrativa pålagor.

Så när valet i september är över och Sverige har en ny regering på plats välkomnar Måleriföretagen den nya regeringen till samtal om hur vi kan fortsätta arbetet mot fusk och ekonomisk brottslighet. Vi har nämligen inget annat val – alla konkreta och resultatinriktade åtgärder behövs – och alla beslut som syftar till fler arbetstillfällen, minskad ekonomisk brottslighet och beprövade reformer som ger resultat är nödvändiga.
 

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592