Meny

En pyrrusseger för byggbranschen

En pyrrusseger för byggbranschen

Hovrättsdomen i Myresjöhusmålet kan komma att skada hela byggbranschen. Det menar byggmästare Bengt Adolfi.

Husföretaget Myresjöhus har vunnit ett mål i Göta hovrätt angående fuktskador i hus med enstegstätade fasader. Detta betraktas av vissa som en framgång för hela byggbranschen. Jag anser dock att detta mål kan skada byggbranschen genom att hovrättens dom helt friar husföretaget från ansvar för ett omfattande byggfel som drabbat ett flertal villaägare. En villaköpare bör rimligen kunna förvänta sig att ett nybyggt hus skall fungera utan allvarliga problem i mer än fem till tio år. Vem vill i framtiden betala flera miljoner för en villa som kan få omfattande fuktskador inom tio år?

I ett historiskt perspektiv är putsade fasader en vacker och hållbar fasad. Under årtusenden har puts utförts på murverk med mineraliska material som kalk och cement. Under 1990-talet började ”puts på termisk isolering” användas på nybyggda hus som inte är uppförda med murverk, utan istället har väggar med kartongklädda gipsskivor.

Byggbranschen har kunskap i byggfysik, byggteknik och materiallära och borde förstå att denna moderna utformning av putsade fasader innebär stora fuktrisker. System som består av polymerputser (plastspackel) och cellplastisolering har ofta fuktskador inom fem till tio år. Att systemen används trots stora risker kan troligen förklaras med att husföretagen sätter kortsiktiga vinster före långsiktig kvalitet.  Jag anser att ansvaret för bristerna ligger hos materialtillverkarna och entreprenörerna tillsammans med husföretagen.

Villaköpet är ofta den största investering en privatperson gör. Då är det särskilt angeläget att det husföretag som får förtroendet att sälja och leverera villan har nödvändig kunskap och tar sitt ansvar. Göta hovrätt skriver att varken branschen eller det specifika husföretaget har haft kunskap om aktuella risker med enstegstätade fasader. Hur kan seriösa företag leverera en lösning utan att ha tillräcklig kunskap i normal byggfysik? Och när felen uppstår slå ut med armarna och säga: ”Vi tänkte inte på det.”

Jämför med bilbranschen. När fel uppstår i nästan nya bilar, återkallar man samtliga bilar för att åtgärda bristerna utan kostnad för bilköparen. Även de bilar där felen ännu inte uppdagats. Så bygger man förtroendeingivande relationer.

Inom byggbranschen talas det ofta om hållbart byggande. De människor, vars villor både har fuktskador och begränsad livslängd har sannerligen anledning att fundera över för vem begreppet hållbart egentligen gäller.

I detta sammanhang kanske ett tidigare känt uttryck kan vara användbart? Nämligen ”Skärpning gubbar!” Vi måste bygga förtroende genom att använda vår kunskap inom byggfysik, byggteknik och materiallära.

"Frizoner – en del av en ny bostadspolitik"

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, vill se nytänkande i bostadspolitiken.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/frizoner-en-del-av-en-ny-bostadspolitik-23558
Staffan Åkerlund

"Nollställ och starta om bostadssamtalen"

Dags att räkna på kostnaderna för en oreformerad bostadspolitik, tycker Staffan Åkerlund.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nollstall-och-starta-om-bostadssamtalen-23557

"Bostadsbristen är på allvar"

Regeringens medicin för att öka bostadsbyggandet räcker inte, enligt Ola Johansson (C).
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbristen-ar-pa-allvar-23556

"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD), om de havererade bostadssamtalen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tradgardsstaden-ar-en-del-av-losningen-pa-bostadskrisen-23548

”BI jobbar aktivt för schysta villkor och sund konkurrens"

Mats Åkerlind på BI ger en replik i debatten som blossat upp efter Veidekkes UE-åtgärd.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bi-jobbar-aktivt-schysta-villkor-och-sund-konkurrens-23527
Staffan Åkerlund

"Att gasa och bromsa samtidigt"

Dagens bostadsmarknad får Staffan Åkerlund att tänka på gamla Saab 96.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/att-gasa-och-bromsa-samtidigt-23509

"Människoliv eller framkomlighet?"

Svante Hagman, NCC, kräver bättre förutsättningar för arbetsmiljöarbetet vid vägarbeten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/manniskoliv-eller-framkomlighet-23507

"Hög tid att bli ansvarstagande samhällsbyggare på riktigt"

"Vi häpnar över den kommentar som Mats Åkerlind gör..."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/hog-tid-att-bli-ansvarstagande-samhallsbyggare-pa-riktigt-23498

"Så får vi en infrastruktur som håller för barnbarnen"

Lars Redtzer, BI, uppmanar till att delta i debatten om framtidens infrastruktur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-far-vi-en-infrastruktur-som-haller-barnbarnen-23479
Nils-Eric Sandberg

"När regeringen sätter priserna"

Två intresseorganisationer är överordnade riksdagen, varnar Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-regeringen-satter-priserna-23457