Meny

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

Januariavtalets överenskommelse om fri hyressättning i nyproduktionen är ett steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad. Det skriver Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet, som hoppas på att dödläget i bostadspolitiken nu hävs.

Bostadspolitiken har länge förlamats av särintressen. Trots att reformbehovet varit uppenbart har ingen kunnat bryta dödläget. Med Januariavtalet och de bostadspolitiska reformerna förankrade i riksdagen kan vi göra skillnad. Införandet av fri hyressättning i nyproduktion blir ett viktigt steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad.

Denna åtgärd är ingen mirakelkur som löser alla bostadsmarknadens problem. Fler åtgärder behövs. De som påstår att byggandet inte kommer öka markant med Januariavtalet har delvis rätt. Men jag vill med talesättet ”det bästa får inte bli det godas fiende”, varna dem som önskar stoppa ner ingredienserna i 73-punktersavtalet i ett bostadspolitiskt långkok. Vi har varit noga med att vara konkreta, både med vad vi ska åstadkomma, på vilket sätt och i vilken takt. Varje stavelse i de utredningsdirektiv som ska skrivas måste nu passera vårt nålsöga.

“Högre hyror ökade byggandet”

Det finns utfört arbete att falla tillbaka på, exempelvis lagförslaget om till- och frånval som nu genomförs. 2017 utreddes systemet med  presumtionshyror. Direktiven var snäva och förslag har enbart lagts om kosmetiska förändringar. Utredaren konstaterade dock att modellen bidragit till ökat byggande, eftersom den gav möjlighet att under begränsad tid ta ut en kostnadsbaserad hyra som är högre än bruksvärdeshyran. När presumtionstiden förlängdes till 15 år påverkades byggandet återigen positivt. Nu ser vi, trots byggsubventioner, en minskning.

Högre hyror ökade byggandet. Och det finns fog för påståendet att vi med presumtionshyror redan har hyror i nivå med en fiktiv marknadshyra. Sättet de beräknas på har dock brister. Eftersom hyran är baserad på kostnad och en teoretisk avkastningskalkyl riskerar de att göra hyrorna högre än de behövt vara om de satts med stöd av bostadens faktiska värde och attraktivitet. Modellen bidrar heller inte till att pressa kostnader då den kompenserar för ineffektivitet. Det är dessutom svårt att justera en presumtionshyra och det förutsätter alltid Hyresgästföreningens medgivande.

“Hyror kan bli lägre än i dag”

Vägen framåt är inte att lappa och laga presumtionshyrorna. Modellen ska fasas ut och ersättas med fri hyressättning i nyproduktion. Fastighetsägaren får därefter välja metod: Förhandla kollektivt som i dag, eller komma överens om en hyra direkt med de enskilda hyresgästerna. Det innebär att hyrorna i nya lägenheter redan från början kan bli lägre än i dag, eftersom det i förväg går att kalkylera och följa den tariff som reglerar framtida hyreshöjningar. Det blir möjligt att justera hyror så länge förändringarna är skäliga, accepteras av hyresgästen, eller avgörs i skiljedom.

Det vi vill åstadkomma är inget konstigt. Tvärtom är den modell vi haft i Sverige mycket ovanlig i ett europeiskt perspektiv. I Tyskland och Finland finns redan fri och marknadsbaserad hyressättning. I Norge, där ägandet dominerar, finns inspiration att hämta kring bosparande och andrahandsuthyrning. Det övergripande målet för Centerpartiet är att det på sikt – genom en bättre fungerande hyresmarknad – blir möjligt för alla att få tag i en bostad.

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017
Nils-Eric Sandberg

Släpp lägenheterna loss!

Portugiserna klarar sig på sitt portvin – men vi?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/slapp-lagenheterna-loss-27992
Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Nya upphandlingsstrategier för utvecklingen framåt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mer-funky-business-i-byggbranschen-28001

Släng inte ut barnet med badvattnet

Nedläggning hotar forskningen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet-27975
Torun Nilsson

"Jämställdhet ger klimatutmaningar"

Torun Nilsson ser en ny och viktig uppgift för byggbranschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/jamstalldhet-ger-klimatutmaningar-27959

"Energivett för plånboken och för miljön"

Skolornas energianvändning kan minskas stort, skriver Mirza Kahvic på Parmaco.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energivett-planboken-och-miljon-27960
Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén drar en parallell mellan sin tid som FN-soldat och byggarbetarens vardag.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/det-blir-trevligare-med-en-jamstalld-arbetsplats-27951

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Roger Kvist, Sverigechef på Eaton, om elrelaterade bränder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/krafttag-kravs-att-oka-elsakerheten-27939
Pernilla Ström

Staten ska inte se oss som kunder

Hade de frågat om medledarskap hade jag inte ens fått vikariera i vaktmästeriet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/staten-ska-inte-se-oss-som-kunder-27923
Anders Carlén

Ta extravarvet – det är värt det

Jag gissar att väldigt få av er använder DDT.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ta-extravarvet-det-ar-vart-det-27922