Meny

Dags för offentliga inköpschefer att leva upp till sina stolta miljömål

Dags för offentliga inköpschefer att leva upp till sina stolta miljömål

Upphandlingar inom kommuner och landsting ska styras av nationella hållbarhetsmål, inte minst när det gäller leverantörer till byggprojekt. Men efterlevnaden bland offentliga inköpschefer och upphandlare haltar betänkligt.

Enligt en undersökning från Forbo har bara sex procent alltid hållbarhetskrav och endast två av tio inköpsansvariga uppger att de har systematisk uppföljning kring kraven och de nationella målen för hållbarhet.

Vi är många aktörer och tillverkare som jobbar intensivt med att ta fram nya och mindre miljöbelastande insatsvaror till byggindustrin. Det är en positiv tendens som kommer att förstärkas ytterligare de närmaste åren och drivs på av krav från både konsumenter, näringsliv och myndigheter. Sveriges ska som bekant minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent till 2030.

Miljömålen finns sällan med

När det kommer till offentliga upphandlingar så finns inte de nationella miljömålen med i tillräckligt hög utsträckning. En uppenbar brist som naturligtvis påverkar tilldelningsbesluten. Allt för ofta är det lägst pris som fäller avgörandet. Lika illa är det att offentliga inköps- och upphandlingschefer har undermålig uppföljning kring sina egna hållbarhetskrav.

På Forbo har vi tillsammans med undersökningsföretaget Demoskop genomfört ett stort antal intervjuer med dessa chefer. Vi kan konstatera att det offentliga hållbarhetsarbetet hamnat i bakvattnet jämfört med hur vi som bolag agerar och, vågar jag påstå, stora delar av det svenska näringslivet. Visserligen uppger sex av tio kommuner och landsting att de har hållbarhetsmål för sin verksamhet men uppföljningen är minst sagt begränsad i sin omfattning. Av de svarande var det ingen som i mycket stor utsträckning följde upp sina egna hållbarhetskrav. 15 procent uppgav att de följer upp i stor utsträckning, 69 procent i liten utsträckning och 14 procent gör det inte alls.

 

Prioriterar People, Planet, Profit

Varför har vi på Forbo då initierat denna undersökning? Därför att byggindustrin står för en förhållandevis stor andel av koldioxidutsläppen och att vi som företag valt att följa FN:s definition av hållbar utveckling. Det vill säga att vi prioriterar People, Planet och Profit. Vi vill ta hänsyn till alla människors välbefinnande, våra gemensamma naturresurser och samtidigt vara ett lönsamt och långsiktigt företag som bidrar till fler arbetstillfällen och vinst till våra ägare.

Vi tror också att det i vissa fall handlar om okunskap och där kan vi som leverantörer blir bättre på att kommunicera fördelarna med bra miljöval. Exempelvis att utsläppen av koldioxid kan minskas med upp till 50 procent genom att välja mindre miljöbelastande byggmaterial. Ytterligare ett tips är att upphandlare använder sig av miljöledningssystemet EPD (Enviromental Product Declaration) som beskriver miljöegenskaper hos produkter ur ett livscykelperspektiv och är helt transparent. Då kan vi samtidigt slippa krav på märkningar som inte bidrar till minskade utsläpp.

 

Forskning och utveckling ska premieras

Att vi satsar på forskning och utveckling är naturligtvis en investering och ett förhållningssätt som ska premieras när vi deltar i offentliga upphandlingar. Ett sätt att nå dit är att betydligt fler av våra kunder inom den offentliga sektorn sätter tydliga hållbarhetsmål och anstränger sig ännu mer för att följa upp dessa mål. När vi får en större samsyn mellan beslutsfattare, näringslivets aktörer och upphandlande inköpschefer finns det bara vinnare. Självklart miljömässigt men även ekonomiskt och moraliskt. Våga ställ miljökrav på leverantörer och låt oss gemensamt ta hand om den stafettpinnen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 21 mars till 18 april och bygger på 85 webbintervjuer av företrädare från 79 kommuner och sex landsting. Undersökningen kommer också att presenteras i samband med seminarier under Almedalsveckan den 5 och 6 juli.

Ta del av undersökningen genom att kontakta Ola Wiklund, marknadschef för Forbo Flooring Systems, 070-555 61 28, ola.wiklund@forbo.com.

Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939
Nils-Eric Sandberg

Regleringar skapar svart marknad – lyckligtvis

Det är hyresregleringen som skapar en svart marknad
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/regleringar-skapar-svart-marknad-lyckligtvis-26910

Låt fönsterbranschen bli först med cirkulär ekonomi

Föreslår en konkret handlingsplan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/lat-fonsterbranschen-bli-forst-med-cirkular-ekonomi-26904
Staffan Åkerlund

Trygghet måste byggas upp underifrån

Kommission har satt utsatta områden under lupp.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/trygghet-maste-byggas-upp-underifran-26908

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Fredrik Friblick

Efter sol kommer regn

Du råder inte över konjunkturen, men du kan ta ansvar för hur du agerar på marknaden.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/efter-sol-kommer-regn-26878

“Mötet mellan Eshaq och mig förändrade våra liv”

Startar upprop för ensamkommande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/motet-mellan-eshaq-och-mig-forandrade-vara-liv-26872
Staffan Åkerlund

Agera tillsammans med Jens Hoffmann!

Integrationen går mycket snabbare än vad allmänheten tror.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/agera-tillsammans-med-jens-hoffmann-26880