Meny

Dags för offentliga inköpschefer att leva upp till sina stolta miljömål

Dags för offentliga inköpschefer att leva upp till sina stolta miljömål

Upphandlingar inom kommuner och landsting ska styras av nationella hållbarhetsmål, inte minst när det gäller leverantörer till byggprojekt. Men efterlevnaden bland offentliga inköpschefer och upphandlare haltar betänkligt.

Enligt en undersökning från Forbo har bara sex procent alltid hållbarhetskrav och endast två av tio inköpsansvariga uppger att de har systematisk uppföljning kring kraven och de nationella målen för hållbarhet.

Vi är många aktörer och tillverkare som jobbar intensivt med att ta fram nya och mindre miljöbelastande insatsvaror till byggindustrin. Det är en positiv tendens som kommer att förstärkas ytterligare de närmaste åren och drivs på av krav från både konsumenter, näringsliv och myndigheter. Sveriges ska som bekant minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent till 2030.

Miljömålen finns sällan med

När det kommer till offentliga upphandlingar så finns inte de nationella miljömålen med i tillräckligt hög utsträckning. En uppenbar brist som naturligtvis påverkar tilldelningsbesluten. Allt för ofta är det lägst pris som fäller avgörandet. Lika illa är det att offentliga inköps- och upphandlingschefer har undermålig uppföljning kring sina egna hållbarhetskrav.

På Forbo har vi tillsammans med undersökningsföretaget Demoskop genomfört ett stort antal intervjuer med dessa chefer. Vi kan konstatera att det offentliga hållbarhetsarbetet hamnat i bakvattnet jämfört med hur vi som bolag agerar och, vågar jag påstå, stora delar av det svenska näringslivet. Visserligen uppger sex av tio kommuner och landsting att de har hållbarhetsmål för sin verksamhet men uppföljningen är minst sagt begränsad i sin omfattning. Av de svarande var det ingen som i mycket stor utsträckning följde upp sina egna hållbarhetskrav. 15 procent uppgav att de följer upp i stor utsträckning, 69 procent i liten utsträckning och 14 procent gör det inte alls.

 

Prioriterar People, Planet, Profit

Varför har vi på Forbo då initierat denna undersökning? Därför att byggindustrin står för en förhållandevis stor andel av koldioxidutsläppen och att vi som företag valt att följa FN:s definition av hållbar utveckling. Det vill säga att vi prioriterar People, Planet och Profit. Vi vill ta hänsyn till alla människors välbefinnande, våra gemensamma naturresurser och samtidigt vara ett lönsamt och långsiktigt företag som bidrar till fler arbetstillfällen och vinst till våra ägare.

Vi tror också att det i vissa fall handlar om okunskap och där kan vi som leverantörer blir bättre på att kommunicera fördelarna med bra miljöval. Exempelvis att utsläppen av koldioxid kan minskas med upp till 50 procent genom att välja mindre miljöbelastande byggmaterial. Ytterligare ett tips är att upphandlare använder sig av miljöledningssystemet EPD (Enviromental Product Declaration) som beskriver miljöegenskaper hos produkter ur ett livscykelperspektiv och är helt transparent. Då kan vi samtidigt slippa krav på märkningar som inte bidrar till minskade utsläpp.

 

Forskning och utveckling ska premieras

Att vi satsar på forskning och utveckling är naturligtvis en investering och ett förhållningssätt som ska premieras när vi deltar i offentliga upphandlingar. Ett sätt att nå dit är att betydligt fler av våra kunder inom den offentliga sektorn sätter tydliga hållbarhetsmål och anstränger sig ännu mer för att följa upp dessa mål. När vi får en större samsyn mellan beslutsfattare, näringslivets aktörer och upphandlande inköpschefer finns det bara vinnare. Självklart miljömässigt men även ekonomiskt och moraliskt. Våga ställ miljökrav på leverantörer och låt oss gemensamt ta hand om den stafettpinnen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 21 mars till 18 april och bygger på 85 webbintervjuer av företrädare från 79 kommuner och sex landsting. Undersökningen kommer också att presenteras i samband med seminarier under Almedalsveckan den 5 och 6 juli.

Ta del av undersökningen genom att kontakta Ola Wiklund, marknadschef för Forbo Flooring Systems, 070-555 61 28, ola.wiklund@forbo.com.

Fredrik Friblick

Fyra bröllop och en begravning

Byggandet behöver visionärt ledarskap.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fyra-brollop-och-en-begravning-26327
Erik Kalmaru

Prissänkning kan leda till innovationstänk på bostadsmarknaden

Står kraschen inför dörren eller inte?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/prissankning-kan-leda-till-innovationstank-pa-bostadsmarknaden-26339

Den första tröskeln måste sänkas

Sverige har inte en bostadsmarknad utan flera.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/den-forsta-troskeln-maste-sankas-26312
Staffan Åkerlund

En elbil på väg mot Mars är bara det första steget

Det är inte ofta vi skriver om evigheten i tidningen Byggindustrin. Men nu finns chansen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/en-elbil-pa-vag-mot-mars-ar-bara-det-forsta-steget-26326
Nils-Eric Sandberg

Den besvärliga fastighetsskatten

Fastighetsskatten har aldrig avskaffats.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/den-besvarliga-fastighetsskatten-26283

Räcker effekten till när förbrukning av el ökar?

Sannolikt kommer framtida byggnader bli mer el-intensiva trots el-effektivisering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/racker-effekten-till-nar-forbrukning-av-el-okar-26280
Staffan Åkerlund

Finns det verkligen för många bostäder till salu?

Människorna ÄR staden. Tillsammans skapar individerna förutsättningarna för välstånd.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/finns-det-verkligen-manga-bostader-till-salu-26282
Torun Nilsson

Algoritmer är våra bästa vänner

Vilken bransch som står näst på tur för digital revolution?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/algoritmer-ar-vara-basta-vanner-26252
Staffan Åkerlund

Vi bygger framtid – trots dagens lövtunna lönsamhet

Byggbranschen kommer med säkerhet att existera under nästa århundrade.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vi-bygger-framtid-trots-dagens-lovtunna-lonsamhet-26253

Så kan risker i projekten utvecklas till möjligheter

Vi måste vara lyhörda för både risker och möjligheter.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-kan-risker-i-projekten-utvecklas-till-mojligheter-26247