Meny

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Skolbränder är ett eskalerande samhällsproblem. Mer än hälften av alla bränder i skolor är anlagda. Det är hög tid att kommunerna ställer krav på att skolor ska byggas i material som inte går att tända eld på, skriver Anna Ranow, ingenjör på Cembrit.

Sverige är sedan länge bäst i världen på skolbränder, men det är inget att vara stolt över. Det är ett samhällsproblem som accelererar. Det har gått så långt att nödvändiga och till synes självklara åtgärder uteblir. Bränderna har blivit normaliserade när det i stället borde råda nolltolerans. Problemet behöver angripas från flera håll.
Ingen annan byggnad är så utsatt för bränder i Sverige som just skolbyggnader. Mer än hälften av alla bränder i skolor är anlagda, vilket är en dubbelt så hög andel som i samhället totalt sett. 2017 brann 667 skolor och av dem var 429 anlagda. Antalet anlagda skolbränder i Sverige har ökat med 47 procent på två år, enligt Brandskyddsföreningen. Senast kunde vi i media läsa om Gottsundaskolan i Uppsala som totalförstördes i en anlagd brand.


Problemet ur ett annat perspektiv

Det är viktigt att fråga sig varför det finns barn och unga som vill bränna ner sin skola och går till handling, men också varför de lyckas med det. I debatten framkommer att det är ”auktoritetskris”, att det behövs mer ordning och reda, tydligare gränser och påföljder. Detta är klokt, här finns mycket att göra, men vi vill lyfta problemet ur ett annat perspektiv. Varför bygger man överhuvudtaget skolor som går att sätta eld på?
Skolbränder startar oftast från utsidan av skolbyggnaderna och efter skoltid, när ingen är på plats och kan anmäla. Förloppet är många gånger så snabbt att brandkåren inte hinner fram och de bränder som ger störst skador är de som börjar i fasaderna och sprider sig via takfoten upp på vinden. Nästan utan undantag handlar det då om skolor som är byggda med träpanel på fasaden, helt eller delvis, och med en luftspalt som går rakt upp genom takfoten utan något brandskydd däremellan.
För att hindra anlagda bränder måste vi bygga mer robust och brandsäkert. Det räcker inte som många byggherrar gör att förlita sig på Boverkets byggregler. I Brandforsks rapport ”Anlagda skolbränder går att förhindra” kan man läsa följande: ”En viktig slutsats när forskarna analyserat hur skolbränder sprider sig är att byggreglerna inte är utformade att skydda mot spridning från en brand som anlagts utomhus, utan för att begränsa spridningen av en brand inomhus”.


Utreder inte konsekvenserna

Ett annat kritiskt moment är när material byts ut och man inte utreder konsekvenserna av bytet. Detta är vanligt när man vill komma ner i kostnader med ett billigare material, men det händer också då man vill pröva nya ekologiska material. Oavsett anledning, om man frångår en testad lösning, behöver man anlita en brandkonsult som gör ett utlåtande om konstruktionen är likvärdig. Här är reglerna otydliga och många byggherrar är omedvetna om att ansvaret vilar på dem.
Det enklaste sättet att skydda en byggnad mot anlagd brand är att bygga med helt obrännbara material. En förebild i det här sammanhanget är Skolfastigheter i Stockholm som efter att ha fått skyhöga försäkringspremier lyckades vända utvecklingen genom att höja säkerhetstänkandet på alla nivåer. En av åtgärderna är att de bygger alla nya förskolor och skolor med obrännbara fasader i tegel eller fibercement. Dessa material har även fördelen att det syns att de inte går att antända. Det är ingen idé att ens försöka.
Det är hög tid för kommunerna att lära av misstagen, skärpa kraven i sina upphandlingar och börja bygga skolor som man inte kan sätta eld på. På vilken annan arbetsplats skulle man acceptera en sådan osäker arbetsmiljö? Det är bara en tidfråga innan en dödsbrand sker.

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567