Meny

”Bruksvärdessystemet är ett konsumentskydd”

”Bruksvärdessystemet är ett konsumentskydd”

”En välvillig tolkning av Sveriges Byggindustriers klagan på ’hyresregleringen’, alternativt ’den kvarvarande effekten av hyresregleringen’ kan vara att man blandar ihop termerna och egentligen avser att beskylla bruksvärdessystemet för att hindra byggandet av fler hyresrätter”, skriver Sabos vd Kurt Eliasson.

Företrädare för Sveriges Byggindustrier har vid upprepade tillfällen hävdat att det är hyresregleringens fel att det byggs för lite hyresrätter i Sverige. Enbart under årets första månad har det hunnit framföras av både Ola Månsson i ett panelsamtal och av Björn Wellhagen i ett pressmeddelande. Även Byggindustrins chefredaktör har i sin ledare tagit upp ordet hyresreglering. Låt mig göra klart på en gång att det sedan 1970-talet inte funnits någon hyresreglering i Sverige. Sedan dess har privata och kommunala fastighetsägare förhandlat med Hyresgästföreningen, med allmännyttan som hyresnormerande.

Så sent som den 1 januari förra året infördes ändringar i hyreslagen. De antogs av en bred majoritet i riksdagen och innebär att de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen inte längre är hyres-normerande och att de privata fastighetsägarna ska förhandla på egna meriter. Hyrorna sätts alltså fortfarande i förhandlingar mellan fastighetsägare å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra sidan. I förhandlingarna är det upp till respektive part att lägga fram argument för respektive mot höjningar av hyran. Det tycker jag är bra och det fick även stort stöd i riksdagen när förändringen klubbades igenom i juni 2010. Att hyrorna sätts i förhandlingar mellan lokala parter var också något som regeringen valde att tydligt markera i den proposition som ledde fram till den nya lagen. En proposition som för övrigt stöddes av de tre parter som nu är satta att förvalta lagen i praktiken: Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

En välvillig tolkning av Sveriges Byggindustriers klagan på ”hyresregleringen”, alternativt ”den kvarvarande effekten av hyresregleringen” kan vara att man blandar ihop termerna och egentligen avser att beskylla bruksvärdessystemet för att hindra byggandet av fler hyresrätter. Låt mig även här vara mycket tydlig.

Bruksvärdessystemet är ingen reglering. Det är ett konsumentskydd som syftar till att ingen hyresgäst ska behöva betala oskälig hyra. Även detta har regeringen understrukit och skriver i propositionen till nya lagen att det inte finns någon anledning att i lagtexten precisera vilka faktorer som bör ha betydelse för bedömningen av bruksvärdet. ”Ansvaret för hyressättningen bör således även framdeles ligga på de lokala parterna på hyresmarknaden. Regeringen avstår därför från att lägga fram något förslag till lagändring”, skriver man.

Det är väl känt att Sveriges Byggindustrier vill röja väg för högre hyror. Om det är marknadshyror som organisationen suktar efter vill jag påminna om ett uttalande från bostadsminister Stefan Attefall i Byggindustrin i maj förra året: ”Vi skulle få stora omställningsproblem med svåra sociala konsekvenser om vi försökte införa marknadshyror i Sverige” sade han då med anledning av bostadssituationen i Oslo.

Sveriges Byggindustrier behöver med andra ord övertyga även bostadsministern. Min erfarenhet är att vi alla ibland måste acceptera att våra önskemål inte har tillräckligt stöd för att kunna bli verklighet och utifrån det välja andra strider. För Sveriges Byggindustrier är detta ett sådant läge.

Regeringen, Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har gemensamt gjort upp spelplanen för hyressättningen i landet. Sveriges Byggindustrier bör gå över till en annan spelplan där ni inte bara kan stå vid sidlinjen och skrika på spelarna utan även kan vara med i laget. Ett tips är att ni flyttar er dit matchen till exempel handlar om kommunala särkrav, hinder för en nordisk byggmarknad eller hyresrättens skattevillkor.

Dags för offentliga inköpschefer att leva upp till sina stolta miljömål

Kommuner måste våga ställa miljökrav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-offentliga-inkopschefer-att-leva-upp-till-sina-stolta-miljomal-25316

Ropen skalla - Coclass till alla

Intresset för Coclass är inspirerande!
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ropen-skalla-coclass-till-alla-25251
Fredrik Friblick

Att bygga upp – och riva ner

Det är så mycket elände i världen. Vad har vi byggare med det att göra?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/att-bygga-upp-och-riva-ner-25248

Betongvägar kräver högre kvalitet

Betongvägar är ett långsiktigt och bra alternativ för våra vägbyggen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betongvagar-kraver-hogre-kvalitet-25220
Staffan Åkerlund

Detta lär vi oss av Citybanan

Inga systemfel, ändå inträffade olyckorna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/detta-lar-vi-oss-av-citybanan-25246
Erik Kalmaru

Trä – är det byggnadsmaterialens Kinderägg eller är det inte det?

Är det bara guld och gröna skogar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/tra-ar-det-byggnadsmaterialens-kinderagg-eller-ar-det-inte-det-25205
Pernilla Ström

Ös ur dig din svärta på papper

Det råder brist på journalister. Det är allvarligt av många skäl.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/os-ur-dig-din-svarta-pa-papper-25204

”MP borde kunna bättre än så om nybyggnation!”

”MP-ministrarnas utspel måste tolkas som att de vill se fler regler"
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/mp-borde-kunna-battre-sa-om-nybyggnation-25181
Staffan Åkerlund

Finns medvetenhet om risker med systemskiften?

Historien borde lära oss att systemskiften på bostadsmarknaden medför stora risker.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/finns-medvetenhet-om-risker-med-systemskiften-25197

Rätt balans i styrningen

Krav måste ställas på olika nivåer för att få till en förändring.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ratt-balans-i-styrningen-25162