Meny

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Allt fler röster börjar höjas för att vi egentligen inte behöver bygga så många bostäder. Men om vi är måna om att ha en god levnadsstandard så måste vi bygga fler bostäder. Befolkningstillväxt, urbanisering och ett historiskt lågt bostadsbyggande gör nybyggnad nödvändig, skriver Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD).

Har vi verkligen bostadsbrist? Måste vi bygga så mycket mer?

Rösterna börjar höjas allt mer. De som ifrågasätter behovet av att bygga bostäder. Det varnas för ”en överdimensionerad byggsektor”. Företrädare för finansinspektionen och riksbanken talar om behovet av rörlighet och varnar för hushållens skuldsättning. Debattörer varnar för överutbud.

En fråga om fördelningspolitik

Bakom detta finns ett resonemang om att vi inte alls behöver bygga så mycket mer. Ökad rörlighet – läs marknadshyror, slopad reavinstskatt och höjd fastighetsskatt – skulle lösa problemet, påstås det. Argumentet är att vi har ungefär 0,5 bostad per invånare nu och så har vi haft det under lång tid.

Bostadsbrist är givetvis i grunden en ekonomisk välståndsfråga och en fråga om fördelningspolitik. Skulle en allvarlig lågkonjunktur drabba oss så skulle det få effekt på bostadskonsumtionen. Vi skulle tränga ihop oss, sälja fritidshuset eller extralägenheten, hyra ut övervåningen och krympa våra boendeytor.

Men om vi är måna om att vi ska ha en god levnadsstandard måste vi bygga många nya bostäder. Självklart måste också rörligheten främjas men enligt OECD så är rörligheten på bostadsmarknaden i Sverige ganska god och vår benägenhet att flytta styrs mest av förändringar i livssituationen. Förändringar av skatter påverkar i mindre utsträckning.

Skälet till att vi behöver bygga många nya bostäder är främst:

  • Demografin. Vi blir allt fler. Förra årsskiftet passerade vi 10 miljoner innevånare. År 2028 beräknas vi bli 11 miljoner.
  • Urbanisering. Vi bor allt fler i våra större städer. Där föds fler barn, dit flyttar våra ungdomar, dit flyttar våra invandrare. Och i motsvarande grad avfolkas områden där hus
  • Lågt historiskt byggande. Vi har byggt mycket mindre än nordiska grannländer, Tyskland och andra jämförbara länder – sedan början av 1990-talet. Oavsett om du mäter i form av nyproduktion per 1 000 invånare eller investeringar i bostäder som andel av BNP.

Det är alltså utifrån denna verklighetsbild Boverkets bostadsbyggnadsbehov tagits fram. De säger att vi borde bygga drygt 80 000 nya bostäder de närmaste åren för att sedan landa på drygt 65 000 årligen framöver. De bygger sina antaganden på SCB:s befolkningsframskrivningar och att vi fortsättningsvis konsumerar lika många bostäder per person som i dag.

Låga sociala ambitioner

Trots behovet så faller nu bostadsbyggandet kraftigt. Senast kom Svergies Byggindu- strier med en prognos som visar på 43 000 påbörjade bostäder under nästa år. Långt ifrån Boverkets behovsanalys. Problemet är att vi just nu stryper möjligheterna för hushållen att låna till en ny bostad. För att köpa en etta i Stockholms innerstad måste ett singelhushåll tjäna cirka 40 000 kronor i månaden för att klara bankernas och finansinspektionens krav på räntemarginaler och amorteringskrav.

Men än allvarligare är att ingen politik finns som hjälper alla de som inte har kapital att kunna komma in på bostadsmarknaden. Sverige är unikt i sina låga sociala ambitioner. Inget bosparande. Inga startlån. Urholkade bostadsbidrag. Och segdragna detaljplaneprocesser.

En ny regering har en del att ta tag i!

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/det-basta-far-inte-bli-det-godas-fiende-27892
Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bisarra-riksbank-27862
Erik Kalmaru

Riksarkitekten påminner oss 
om vilket samhälle vi vill skapa

Är det i år vi börjar resan mot samhället i arkitekturpolicyn?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/riksarkitekten-paminner-oss-om-vilket-samhalle-vi-vill-skapa-27874
Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Har vi råd att inte hålla koll på slöseriet?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hallbarhet-kan-matas-i-kronor-och-oren-27861

Vi vill inte ha den norska modellen till Sverige

Delar av norsk infrastrukturmarknad har helt enkelt havererat.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-inte-ha-den-norska-modellen-till-sverige-27858
Torun Nilsson

"Låt oss få rum att sova på jobbet"

"Byggbranschen kan bidra med kloka förslag," skriver Torun Nilsson.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-oss-fa-rum-att-sova-pa-jobbet-27837
Anders Carlén

"Vem ska betala för kalaset?"

Att agera testpilot kostar pengar, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vem-ska-betala-kalaset-27835

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Dags att slå fast – koppar är grönt"

Hannu Heiskanen, ordförande för SCDA, hävdar att koppar är ett hållbart byggmaterial.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-sla-fast-koppar-ar-gront-27825

KTH:s högskoleingenjörer är vinnare

Känner inte igen hotbild.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kths-hogskoleingenjorer-ar-vinnare-27808
Pernilla Ström

Fjärilar – varken krångliga eller dyra

Vart tog syrenbersåerna vägen?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fjarilar-varken-krangliga-eller-dyra-27805