Meny

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Allt fler röster börjar höjas för att vi egentligen inte behöver bygga så många bostäder. Men om vi är måna om att ha en god levnadsstandard så måste vi bygga fler bostäder. Befolkningstillväxt, urbanisering och ett historiskt lågt bostadsbyggande gör nybyggnad nödvändig, skriver Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD).

Har vi verkligen bostadsbrist? Måste vi bygga så mycket mer?

Rösterna börjar höjas allt mer. De som ifrågasätter behovet av att bygga bostäder. Det varnas för ”en överdimensionerad byggsektor”. Företrädare för finansinspektionen och riksbanken talar om behovet av rörlighet och varnar för hushållens skuldsättning. Debattörer varnar för överutbud.

En fråga om fördelningspolitik

Bakom detta finns ett resonemang om att vi inte alls behöver bygga så mycket mer. Ökad rörlighet – läs marknadshyror, slopad reavinstskatt och höjd fastighetsskatt – skulle lösa problemet, påstås det. Argumentet är att vi har ungefär 0,5 bostad per invånare nu och så har vi haft det under lång tid.

Bostadsbrist är givetvis i grunden en ekonomisk välståndsfråga och en fråga om fördelningspolitik. Skulle en allvarlig lågkonjunktur drabba oss så skulle det få effekt på bostadskonsumtionen. Vi skulle tränga ihop oss, sälja fritidshuset eller extralägenheten, hyra ut övervåningen och krympa våra boendeytor.

Men om vi är måna om att vi ska ha en god levnadsstandard måste vi bygga många nya bostäder. Självklart måste också rörligheten främjas men enligt OECD så är rörligheten på bostadsmarknaden i Sverige ganska god och vår benägenhet att flytta styrs mest av förändringar i livssituationen. Förändringar av skatter påverkar i mindre utsträckning.

Skälet till att vi behöver bygga många nya bostäder är främst:

  • Demografin. Vi blir allt fler. Förra årsskiftet passerade vi 10 miljoner innevånare. År 2028 beräknas vi bli 11 miljoner.
  • Urbanisering. Vi bor allt fler i våra större städer. Där föds fler barn, dit flyttar våra ungdomar, dit flyttar våra invandrare. Och i motsvarande grad avfolkas områden där hus
  • Lågt historiskt byggande. Vi har byggt mycket mindre än nordiska grannländer, Tyskland och andra jämförbara länder – sedan början av 1990-talet. Oavsett om du mäter i form av nyproduktion per 1 000 invånare eller investeringar i bostäder som andel av BNP.

Det är alltså utifrån denna verklighetsbild Boverkets bostadsbyggnadsbehov tagits fram. De säger att vi borde bygga drygt 80 000 nya bostäder de närmaste åren för att sedan landa på drygt 65 000 årligen framöver. De bygger sina antaganden på SCB:s befolkningsframskrivningar och att vi fortsättningsvis konsumerar lika många bostäder per person som i dag.

Låga sociala ambitioner

Trots behovet så faller nu bostadsbyggandet kraftigt. Senast kom Svergies Byggindu- strier med en prognos som visar på 43 000 påbörjade bostäder under nästa år. Långt ifrån Boverkets behovsanalys. Problemet är att vi just nu stryper möjligheterna för hushållen att låna till en ny bostad. För att köpa en etta i Stockholms innerstad måste ett singelhushåll tjäna cirka 40 000 kronor i månaden för att klara bankernas och finansinspektionens krav på räntemarginaler och amorteringskrav.

Men än allvarligare är att ingen politik finns som hjälper alla de som inte har kapital att kunna komma in på bostadsmarknaden. Sverige är unikt i sina låga sociala ambitioner. Inget bosparande. Inga startlån. Urholkade bostadsbidrag. Och segdragna detaljplaneprocesser.

En ny regering har en del att ta tag i!

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567