Meny

"Bostäder trillar mellan stolarna"

"Bostäder trillar mellan stolarna"

”Det var förhastat och kan komma att få omedelbara konsekvenser för de byggföretag och fastighetsägare som står i begrepp att ansöka, eller kanske redan har ansökt, men inte meddelats ett beslut”, skriver Ola Johansson (C), bostadspolitisk talesperson om riksdagens beslut att snabbavveckla investeringsstödet för bostäder.

Trots att regeringen under sin tid vid makten satsat 11,3 miljarder skattekronor på att subventionera privata byggföretag är byggresultatet långt ifrån målen. Istället för en byggtakt på 67 000 lägenheter per år som skulle behövts säger prognoserna att vi får 37 000, eller ännu färre. 

Kritiken mot investeringsstödet var hård innan det infördes, medan det verkat och fram till det upphör vid årsskiftet och pengarna avsatta in budget trappas ner för att tillgodose redan gjorda åtaganden. I veckan fattade riksdagen ett beslut som innebär att bemyndigandet att göra nya åtaganden upphör i och med årsskiftet.

Läs bostadsminister Peter Erikssons kommentar

Att det blir så just nu är en följd av att Riksdagen veckan innan beslutat om budgetramar som följer den budget som lagts fram av M och KD och i slutvoteringen även stöddes av SD.

Jag är mycket kritisk till beslutet i den delen, men kan tyvärr inte rätta till i efterhand. Det var förhastat och kan komma att få omedelbara konsekvenser för de byggföretag och fastighetsägare som står i begrepp att ansöka, eller kanske redan har ansökt, men inte meddelats ett beslut. Det kan röra sig om 10 000 bostäder som faller mellan stolarna.

Centerpartiet och Liberalerna lade egna bostadspolitiska motioner där en sådan snabbavveckling inte fanns med. Tvärtom har det varit angeläget för oss att byggsubventionerna fasas ut, men under ordnade former. Nu är min uppmaning till Länsstyrelserna att under mellandagarna skynda på handläggningen av de ansökningar som kommit in. Vi måste också uppmana den regering som förhoppningsvis tillträder snart att ta fram ett nytt bemyndigande som medger en mjuklandning, givet att Riksdagen fattat beslutet som innebär att byggsubventioner kommer fasas ut under de närmaste åren.

Centerpartiet vidhåller att byggsubventioner inte bidragit till att skapa några bostäder som inte kommit till ändå. Framförallt har avsikten att stödja hushåll med låga inkomster missats helt och hållet. Det är få som sörjer nu när de avskaffas, men för vår del hade det känts bättre om det skett successivt och med möjlighet för dem som byggt kalkylerna på stödet och redan lämnat in sina ansökningar att få dem beviljade, medan det fortfarande finns medel kvar.

Problemet med den sortens bidrag är att det är först när de tas bort som någon saknar dem. Byggföretagen riktar trots ett inledande motstånd in sig på att ta för sig av de pengar som fördelas, enligt det regelverk som styr mot ett visst utbud. De starka reaktionerna vi nu möter är bevis på varför en hållbar och långsiktig bostadspolitik inte ska tillåtas bli bidragsberoende. En ny regering måste vara beredd att göra strukturreformer inom bostadspolitiken som ger långsiktiga spelregler åt de som står i begrepp att bygga, köpa, hyra och hyra ut.

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Kan IFC bli byggbranschens PDF-format? undrar Arno de Ryst, Link arkitektur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/oppna-bim-losningar-ar-framtiden-28054
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017
Nils-Eric Sandberg

Släpp lägenheterna loss!

Portugiserna klarar sig på sitt portvin – men vi?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/slapp-lagenheterna-loss-27992
Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Nya upphandlingsstrategier för utvecklingen framåt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mer-funky-business-i-byggbranschen-28001

Släng inte ut barnet med badvattnet

Nedläggning hotar forskningen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet-27975
Torun Nilsson

"Jämställdhet ger klimatutmaningar"

Torun Nilsson ser en ny och viktig uppgift för byggbranschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/jamstalldhet-ger-klimatutmaningar-27959

"Energivett för plånboken och för miljön"

Skolornas energianvändning kan minskas stort, skriver Mirza Kahvic på Parmaco.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energivett-planboken-och-miljon-27960
Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén drar en parallell mellan sin tid som FN-soldat och byggarbetarens vardag.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/det-blir-trevligare-med-en-jamstalld-arbetsplats-27951

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Roger Kvist, Sverigechef på Eaton, om elrelaterade bränder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/krafttag-kravs-att-oka-elsakerheten-27939