Meny

"Arbetet mot noll byggolyckor måste fortsätta"

"Arbetet mot noll byggolyckor måste fortsätta"

”Det är aldrig acceptabelt att tumma på säkerheten. Det här är en självklarhet både för arbetsgivare och fackförbund” skriver Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, med anledning av Uppdrag Gransknings program om en dödsolycka som inträffade på en byggarbetsplats 2011.

Inslaget i veckans upplaga av Uppdrag Granskning handlade om en allvarlig byggolycka som inträffade 2011 och som tyvärr resulterade i ett dödsfall. Den bild som Uppdrag Granskning ger är på många vis upprörande. Låt oss därför vara tydliga – det är aldrig acceptabelt att tumma på säkerheten. Det här är en självklarhet både för arbetsgivare och fackförbund.

Tillsammans med Byggnads har vi jobbat fram ett avtal om huvudentreprenörsansvar, som trädde i kraft 1 januari 2015. Det är en slags ”ordning och reda försäkring” som garanterar arbetstagare att få minst avtalets lägstalön. Huvudentreprenörsansvar innebär att huvudentreprenören håller reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och utreder misstanke om fusk. Här har vi tillsammans med facken, som återkommande genomför inspektioner, ett ansvar att se till att det inte finns några oseriösa företag. Med fackförbunden på tjänstemannasidan arbetar vi i första hand med att hantera och förebygga psykosociala arbetsmiljörisker, vilket är viktigt för våra arbetsledare och platschefer.

För oss och våra medlemsföretag är det en självklarhet att alla som jobbar på en byggarbetsplats ska känna sig säkra. Det är därför vi har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor. Det är inte acceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi jobbar intensivt för att minska antalet arbetsolyckor. Tillsammans med våra medlemsföretag och fackförbund driver vi projektet ”En säker arbetsplats”. Det har gett resultat. Under flera år har vi haft en stadigt nedåtgående trend med färre olyckor för varje år. Det är glädjande att det säkerhetsarbete som bedrivits har gett resultat. Men vi kan inte nöja oss med det. För att ytterligare kunna minska olyckstalen måste vi angripa grundorsaken till att olyckor sker och inte förhållanden som riskerar att ge motsatt effekt.

Under de senaste åren har specialiseringen ökat i byggbranschen. Numer görs exempelvis svåra arbeten som rivningar och håltagning av speciella rivnings- och håltagningsföretag som bara genomför den typen av arbetsuppgifter och därmed blir experter på det. Det vinner alla på och vi kan se resultaten i statistiken. Samtidigt som antalet specialistföretag i branschen ökat så har olyckstalen i sektorn minskat kraftigt. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet vilar på respektive arbetsgivare och det är också de som har bäst insikt i vilka förutsättningar som gäller för sina respektive medarbetare.

Ska vi lyckas med säkerhetsarbetet och uppnå nollvisionen måste insatserna inriktats på förebyggande arbete i kombination med planering av arbetet på arbetsplatsen. Många arbetsplatsolyckor kan förebyggas genom att arbetsmiljöriskerna uppmärksammas och hanteras redan i det tidiga planerings- och projekteringsskedet. Att skapa en säker byggarbetsplats handlar om att göra rätt från början och att alla ansvariga i en byggprocess uppfyller sina skyldigheter och bidrar till en positiv samverkan. Vi ser även gärna fler inspektioner från Arbetsmiljöverket och de får gärna vara oannonserade. Det är väldigt lätt att starta ett företag i vår bransch och därför är vi väldigt måna om de här säkerhetskontrollerna för att få bort de oseriösa företagen.

Jag är övertygad om att det framgångsrika arbete som gemensamt bedrivits mellan Sveriges Byggnadsindustrier och fackförbunden kommer att fortsätta att ytterligare minska antalet olyckor genom att vi fortsätter att fokusera på rätt insatser. Vi är alla överens om att det inte är acceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941