Meny

"Är vi på väg in i oredans tid?"

"Är vi på väg in i oredans tid?"

Hur stora förhoppningar ska man våga ha på att en ny regering och nya bostadssamtal ska kunna lösa upp knutarna på bostadsmarknaden?. I en kommentar till valutgången och vad den kan tänkas få för betydelse för bostadspolitiken framöver ser Lennart Weiss stora risker för att sakfrågorna blir lidande.

"Efter valet.” Så har det hetat i branschen i ett a´ två år nu. Den allmänna föreställningen har varit att bara valet är över och en ny regering är på plats så kommer de avbrutna bostadssamtalen igång igen. Och med dem också de reformer som löser upp knutarna på bostadsmarknaden. Frågan är dock hur stora förhoppningar man ska ha om den saken?
För att kunna göra en bedömning måste först det parlamentariska läget redas ut. På valnatten menade flera politiska bedömare att det blev ett val där alla kände sig som vinnare. Sant är att S tillbakagång blev mindre än väntat. Att M, trots det största procentuella fallet av alla, behåller positionen som näst största parti. MP klarade livhanken med hjärtat i halsgropen. Och visst, såväl V, C som KD kan glädja sig åt hyggliga framryckningar. Till det kan SD med sin ökning med knappt fem procent utropa sig som valets vinnare.


Idel förlorare

Men frågan är om inte valet snarare löstes upp med idel förlorare. De röd-gröna har nu endast ett mandat mer än alliansen. Alliansen misslyckades med att bli största block. Hos SD, som räknat med ett resultat klart över 20 procent, anas en viss besvikelse. Framförallt resulterade valet i ett oklart parlamentariskt läge där det pågående mediala spelet runt talmannen och statsministerposten vittnar om en djup frustration inom de olika politiska lägren.
Tyvärr är det mycket som talar för att osäkerheten kommer att bestå. Kanske är vi rentav på väg in i den stora oredans tid. Med ett splittrat politiskt landskap fodras nya svar men att ändra det politiska grundmönstret med två politiska block eller att släppa in SD i värmen kräver minst sagt stor politisk självövervinnelse. På kort sikt är det osannolikt.

I detta landskap finns stor risk att sakfrågorna blir lidande. En bidragande orsak är att det går bra för Sverige. Tillväxten är god, den offentliga ekonomin i balans och arbetslösheten på väg nedåt. Alltså är det ingen större brådska att kavla upp ärmarna.
Med detta sagt, förr eller senare kommer vi att få en regering på plats och tids nog kommer säkert nya bostadspolitiska samtal igång igen. Frågan är bara hur stora förhoppningar man ska ha?

Pernilla Ström

Inspektörsväldet tar över

Snart är de fler än verksamhetsutövarna.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/inspektorsvaldet-tar-over-27381
Erik Kalmaru

Både harar och sköldpaddor måste bygga Sverige

Byggprojektet börjar innan första spadtaget.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bade-harar-och-skoldpaddor-maste-bygga-sverige-27391
Staffan Åkerlund

Överskatta inte svårigheterna 
med skatte- och bopolitiken

Skatteverket gnuggar händer över slopade månadsavgifter.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/overskatta-inte-svarigheterna-med-skatte-och-bopolitiken-27376

"Glorifieringen av trä hot mot klimatsmart byggande"

Ord står mot ord, forskning mot forskning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/glorifieringen-av-tra-hot-mot-klimatsmart-byggande-27370
Fredrik Friblick

Sky is the limit

Vi skulle behöva lite av Deinokrates energi.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/sky-limit-27348
Staffan Åkerlund

Reformerna kommer underifrån

Tellusgatan ett föredöme för rikspolitiken.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/reformerna-kommer-underifran-27355

"När krisen kommer tvingas branschen till förändring"

Vi är för glada och feta.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nar-krisen-kommer-tvingas-branschen-till-forandring-27343

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282
Staffan Åkerlund

Chefredaktörens ursäkt till Caroline Szyber

Besviken på ordval.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/chefredaktorens-ursakt-till-caroline-szyber-27354
Nils-Eric Sandberg

Rätt att dra av räntan

Jag önskar mig i bostadsdebatten ett inslag av icke-artificiell intelligens.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ratt-att-dra-av-rantan-27291
Staffan Åkerlund

Forskning och utbildning behöver fler öppna dörrar

Sveriges bygguniversitet, KTH, välkomnar täta band till näringslivet.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/forskning-och-utbildning-behover-fler-oppna-dorrar-27290