Meny

"Är vi på väg in i oredans tid?"

"Är vi på väg in i oredans tid?"

Hur stora förhoppningar ska man våga ha på att en ny regering och nya bostadssamtal ska kunna lösa upp knutarna på bostadsmarknaden?. I en kommentar till valutgången och vad den kan tänkas få för betydelse för bostadspolitiken framöver ser Lennart Weiss stora risker för att sakfrågorna blir lidande.

"Efter valet.” Så har det hetat i branschen i ett a´ två år nu. Den allmänna föreställningen har varit att bara valet är över och en ny regering är på plats så kommer de avbrutna bostadssamtalen igång igen. Och med dem också de reformer som löser upp knutarna på bostadsmarknaden. Frågan är dock hur stora förhoppningar man ska ha om den saken?
För att kunna göra en bedömning måste först det parlamentariska läget redas ut. På valnatten menade flera politiska bedömare att det blev ett val där alla kände sig som vinnare. Sant är att S tillbakagång blev mindre än väntat. Att M, trots det största procentuella fallet av alla, behåller positionen som näst största parti. MP klarade livhanken med hjärtat i halsgropen. Och visst, såväl V, C som KD kan glädja sig åt hyggliga framryckningar. Till det kan SD med sin ökning med knappt fem procent utropa sig som valets vinnare.


Idel förlorare

Men frågan är om inte valet snarare löstes upp med idel förlorare. De röd-gröna har nu endast ett mandat mer än alliansen. Alliansen misslyckades med att bli största block. Hos SD, som räknat med ett resultat klart över 20 procent, anas en viss besvikelse. Framförallt resulterade valet i ett oklart parlamentariskt läge där det pågående mediala spelet runt talmannen och statsministerposten vittnar om en djup frustration inom de olika politiska lägren.
Tyvärr är det mycket som talar för att osäkerheten kommer att bestå. Kanske är vi rentav på väg in i den stora oredans tid. Med ett splittrat politiskt landskap fodras nya svar men att ändra det politiska grundmönstret med två politiska block eller att släppa in SD i värmen kräver minst sagt stor politisk självövervinnelse. På kort sikt är det osannolikt.

I detta landskap finns stor risk att sakfrågorna blir lidande. En bidragande orsak är att det går bra för Sverige. Tillväxten är god, den offentliga ekonomin i balans och arbetslösheten på väg nedåt. Alltså är det ingen större brådska att kavla upp ärmarna.
Med detta sagt, förr eller senare kommer vi att få en regering på plats och tids nog kommer säkert nya bostadspolitiska samtal igång igen. Frågan är bara hur stora förhoppningar man ska ha?

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592