Meny

Är det du som ska betala andra företags löner?

Är det du som ska betala andra företags löner?

Regeringens förslag om entreprenörsansvar kommer att slå mot seriösa företag på bekostnad av de oseriösa. Hårdast drabbas småföretagarna, som får en kraftigt ökad administrativ börda. Det menar företrädare för fyra branschorganisationer i byggsektorn.

Har du som företagare lust att betala ett annat företags löner? Det kan du snart få göra, i alla fall om regeringen får som den vill. Bara den som har mycket liten förståelse för en småföretagares vardag kan lansera, eller för den delen ställa sig bakom, ett sådant lagförslag.

Allt paketerat under det förrädiska namnet entreprenörsansvar. Här ser vi att vissa byggbolag istället för att sätta sig in i förslaget har köpt regeringens fagra ord rakt av. För det handlar inte om att ta ansvar för sina entreprenörer, utan att stå som borgenär för alla deras anställdas löner.

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.


Seriösa ska täcka upp för oseriösa

Redan sju dagar efter att en anställd hos en underentreprenör säger att den inte fått någon lön är det istället entreprenörens uppdragsgivare som ska betala ut pengarna. Skälet till att lönen inte har betalts ut spelar ingen roll. Det kan bero på konkurs, ekonomiska svårigheter eller brister hos beställare. Oavsett vilket skickas kostnaden vidare till nästa. Istället för att arbetstagarna får lön från den lagstadgade statliga lönegarantin kommer det snart vara du som får stå för det andra företagets lön. Vid eventuella problem gör företag sällan ett bra jobb och våra medlemsföretag riskerar att tvingas betala både för att få ett uppdrag färdigställt, men också lönerna till de arbetstagare som ursprungligen var anlitade att göra jobbet. Seriösa företag ska enligt förslaget täcka upp för de oseriösa, eller de som av något skäl inte lyckas gå med vinst


Småföretagen drabbas hårdast

Etablerade företag kommer att gynnas på bekostnad av nystartade eller växande småföretag. Den administrativa bördan kommer att växa ytterligare. Våra företag lär få vänta allt längre på sin betalning från storföretagen. Dessa kan alltid frånskriva sig ansvaret. Om inte annat kan de vänta med att betala sin underleverantör tills de är säkra på att risken inte finns längre. Kort sagt - våra medlemmar kommer än en gång att agera bank för storföretagen. Att enstaka storföretag inte riktigt ser problemen med lagförslaget är alltså inte så konstigt

Bemanningsföretagen skär guld med täljkniv i Norge där en liknande lag funnits i några år. De hyr ofta ut just den kompetens som underentreprenörer tillför. Det är därför inte förvånande att bemanningsföretagen är positiva till förslaget.

 

Regeringen avvecklar svenska modellen

Det finns en uppfattning om att lagstiftningen bara formaliserar de skrivningar som redan finns i kollektivavtal. Den som läser regeringens förslag ser klart och tydligt att lagen har företräde gentemot kollektivavtalets entreprenörsansvar, såvida det senare inte är mer långtgående än lagstiftningen. Det är ingen detalj som lite enkelt kan fixas till i efterhand. När den svenska modellen borde utvecklas är regeringen istället på väg att avveckla den.

Regeringens förslag har sin grund i ett EU-direktiv från 2014 som ska skydda utstationerade arbetare. Men förslaget handlar inte längre om dem. Alla svenska företag i byggbranschen, från installationskoncerner till den familjeägda glasmästeri- eller ventilationsfirman kommer att drabbas av löneborgensansvaret i den nya lagstiftningen.

Låt oss vara tydliga: vi vill ha mer ordning och reda i byggbranschen, precis som de större företagen, facken, övriga arbetsgivarorganisationer och regeringen. Men det här förslaget är inte ett steg mot en sund byggbransch. Det här är ett småföretagarfientligt förslag som inrättar långa och tunga borgenskedjor i byggbranschen.

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567