Meny

Är det du som ska betala andra företags löner?

Är det du som ska betala andra företags löner?

Regeringens förslag om entreprenörsansvar kommer att slå mot seriösa företag på bekostnad av de oseriösa. Hårdast drabbas småföretagarna, som får en kraftigt ökad administrativ börda. Det menar företrädare för fyra branschorganisationer i byggsektorn.

Har du som företagare lust att betala ett annat företags löner? Det kan du snart få göra, i alla fall om regeringen får som den vill. Bara den som har mycket liten förståelse för en småföretagares vardag kan lansera, eller för den delen ställa sig bakom, ett sådant lagförslag.

Allt paketerat under det förrädiska namnet entreprenörsansvar. Här ser vi att vissa byggbolag istället för att sätta sig in i förslaget har köpt regeringens fagra ord rakt av. För det handlar inte om att ta ansvar för sina entreprenörer, utan att stå som borgenär för alla deras anställdas löner.

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.


Seriösa ska täcka upp för oseriösa

Redan sju dagar efter att en anställd hos en underentreprenör säger att den inte fått någon lön är det istället entreprenörens uppdragsgivare som ska betala ut pengarna. Skälet till att lönen inte har betalts ut spelar ingen roll. Det kan bero på konkurs, ekonomiska svårigheter eller brister hos beställare. Oavsett vilket skickas kostnaden vidare till nästa. Istället för att arbetstagarna får lön från den lagstadgade statliga lönegarantin kommer det snart vara du som får stå för det andra företagets lön. Vid eventuella problem gör företag sällan ett bra jobb och våra medlemsföretag riskerar att tvingas betala både för att få ett uppdrag färdigställt, men också lönerna till de arbetstagare som ursprungligen var anlitade att göra jobbet. Seriösa företag ska enligt förslaget täcka upp för de oseriösa, eller de som av något skäl inte lyckas gå med vinst


Småföretagen drabbas hårdast

Etablerade företag kommer att gynnas på bekostnad av nystartade eller växande småföretag. Den administrativa bördan kommer att växa ytterligare. Våra företag lär få vänta allt längre på sin betalning från storföretagen. Dessa kan alltid frånskriva sig ansvaret. Om inte annat kan de vänta med att betala sin underleverantör tills de är säkra på att risken inte finns längre. Kort sagt - våra medlemmar kommer än en gång att agera bank för storföretagen. Att enstaka storföretag inte riktigt ser problemen med lagförslaget är alltså inte så konstigt

Bemanningsföretagen skär guld med täljkniv i Norge där en liknande lag funnits i några år. De hyr ofta ut just den kompetens som underentreprenörer tillför. Det är därför inte förvånande att bemanningsföretagen är positiva till förslaget.

 

Regeringen avvecklar svenska modellen

Det finns en uppfattning om att lagstiftningen bara formaliserar de skrivningar som redan finns i kollektivavtal. Den som läser regeringens förslag ser klart och tydligt att lagen har företräde gentemot kollektivavtalets entreprenörsansvar, såvida det senare inte är mer långtgående än lagstiftningen. Det är ingen detalj som lite enkelt kan fixas till i efterhand. När den svenska modellen borde utvecklas är regeringen istället på väg att avveckla den.

Regeringens förslag har sin grund i ett EU-direktiv från 2014 som ska skydda utstationerade arbetare. Men förslaget handlar inte längre om dem. Alla svenska företag i byggbranschen, från installationskoncerner till den familjeägda glasmästeri- eller ventilationsfirman kommer att drabbas av löneborgensansvaret i den nya lagstiftningen.

Låt oss vara tydliga: vi vill ha mer ordning och reda i byggbranschen, precis som de större företagen, facken, övriga arbetsgivarorganisationer och regeringen. Men det här förslaget är inte ett steg mot en sund byggbransch. Det här är ett småföretagarfientligt förslag som inrättar långa och tunga borgenskedjor i byggbranschen.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384
Staffan Åkerlund

Så kan #metoo ge en varaktig förändring

Ett hårt yttre tryck är viktigt för bättre attityder.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/sa-kan-metoo-ge-en-varaktig-forandring-26394