Meny

“Vi har en intensiv tid framför oss”

“Vi har en intensiv tid framför oss”

Hej Mårten Lindström, juryordförande för Årets Bygge!

Hur går arbetet?

– Vi har nyligen börjat sätta oss in i de 20 nominerade projekten och som alltid med att fundera på om vi kan vässa våra kriterier och vårt arbetssätt. Om några veckor har vi allt underlag för bedömningen och då har vi en ganska intensiv tid med inläsning och bedömningsmöten.
 

Vilka är det som ingår i juryn?

– Vi är en stor jury på åtta personer, alla representerande olika erfarenheter och olika delar av samhällsbyggnadssektorn: Lisa Daram, tidigare ansvarig för Arkus, Magnus Everitt, Installatörsföretagen, Tommy Lenberg, Byggherrarna, Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst, Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad, Staffan Åkerlund, tidigare chefredaktör Byggindustrin, Anders Carlén, chefredaktör Byggindustrin och Mårten Lindström, egen konsult.  

Vilka delar är det ni kikar på?

– Vi tar fasta på processen, det återspeglas också i att utmärkelsen heter Årets Bygge och inte Årets Byggnad. Vi tittar på hur väl genomfört projektet är genom att bedöma fem huvudkriteriter: samverkan, kvalitet/tid/budget, teknik/innovationer, hållbarhet och arbetsmiljö. Vi låter redaktörer göra djupintervjuer med ett antal av de viktigaste aktörerna i respektive projekt och gör våra bedömningar främst utifrån detta.


Hur skiljer sig nomineringarna åt nu jämfört med när ni startade 2012?

– Vi har hela tiden strävat efter bredd, olika typer av projekt samt nationell spridning – helt enkelt en spegling av allt bra som byggs. Byggindustrins redaktion står för urvalet och jag tycker nog att de har fått allt lättare att få in bra förslag på projekt att nominera. Det är en utmaning i sig att jämföra projekt av väldigt olika karaktär: bostäder, offentliga och kommersiella byggnader, anläggningsprojekt av olika slag, och dessutom såväl nybyggnad som ombyggnad. Men det är ju också den bredden som finns i samhällsbyggandet.

Tycker du att du ser någon trend bland de nominerade?

– Nej, det tror jag inte att jag kan säga. Möjligen återspeglas många kraftfulla satsningar på en bättre arbetsmiljö genom att vi får fler och fler konkreta exempel på hur man arbetar proaktivt med detta i projekten. Sedan några år har vi också avsaknad av allvarliga arbetsplatsolyckor som ett ovillkorligt krav för att över huvud taget projektet ska kunna bli nominerat.

Vinnaren utses på Årets Bygge-galan den 26 mars, är det smoking som gäller?

– Nej, vi har ingen särskild ”dress code” mer än att det är bra att komma hel och ren. Själv kommer jag nog traditionellt och lite tråkigt att komma i kostym, men det är kul att se att vi år från år får en mer blandad publik och man kan se skillnad på färgfoton jämfört med svarvitt. För några år sen var allt ganska jämngrått.

Mårten Lindström

Gör: Konsult i egna företaget More10 AB, med styrelseuppdrag och branschutvecklingsfrågor som huvudverksamhet

Bakgrund: Civilingenjör som mest arbetat i chefsroller i konsult- och byggföretag, senaste anställningen i NCC fram till 2007

Bor: Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Lämnade villalivet för några år sen och gläds ofta åt att slippa klippa gräs och skotta snö.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909