Meny

Här kan du nå beslutsfattarna inom byggsektorn

Våra läsare bygger för 9 procent av Sveriges BNP vilket motsvarar 315 miljarder kronor. Byggindustrins läsare har makten i byggbranschen. Huvudsaklig målgrupp är cheferna i bygg- och anläggningsföretag. De är bland annat platschefer, arbetschefer, personalchefer, inköpsansvariga, företagsledare samt andra beslutsfattare inom byggsektorn.

Med en upplaga på 12 300 exemplar (TS 2015) varje vecka når tidningen Byggindustrin 23 000 läsare (Orvesto Näringsliv 2016). De använder tidningen som ett arbetsverktyg för att bevaka nyheterna kring sina arbetsområden och för att hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom branschen. Tidningen Byggindustrin ägs av Sveriges Byggindustrier.

Kontrollerad TS-upplaga. Medlem i Sveriges Tidskrifter.

För mer information och bokning kontakta Adviser:

ANGELO FUMEY
Säljare, produktannonser
0720-50 20 90
angelo@adviser.se

Växel: +46 (0) 8-408-055 50
Besöksadress: Vasagatan 10, STOCKHOLM
Hemsida: www.adviser.se/byggindustrin
E-post: byggindustrin@adviser.se

Lämning av annonsmaterial
Priser och utgivningsplan 2018