Meny

Efter mejlmissen – Eshaq nekas arbetstillstånd

Nyhet.
Ska utvisas, trots fast jobb som betongarbetare.

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Många hinder för svenskar i flyttankar

Kontantinsats och reavinstskatt bland faktorerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/manga-hinder-svenskar-i-flyttankar-26940

Peab varslar 180 anställda i Stockholm

Bara bostadsverksamheten som berörs.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-varslar-180-anstallda-i-stockholm-26925

NCC redo att börja jobba på Förbifarten igen

Tar upp delar av arbetet efter stopp sen januari.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-redo-att-borja-jobba-pa-forbifarten-igen-26922

Stor tillbakagång för bygg- och anläggning

bolagen har sänkt sina förväntningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-tillbakagang-bygg-och-anlaggning-26929

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

NCC vill anställa hundratals

Ljus framtid i Västra Götaland.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-anstalla-hundratals-26928

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Nya trender inom byggandet kan medföra risker

"Vi ser att nya material och metoder ibland introduceras för snabbt."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-trender-inom-byggandet-kan-medfora-risker-26926

Rejält ingrepp på central midja

Getingmidjan stängs av tre somrar i rad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rejalt-ingrepp-pa-central-midja-26909

Kraven på bostadsutvecklare bör skärpas– tycker de själva

Företag går samman och uppvaktar minister.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraven-pa-bostadsutvecklare-bor-skarpas-tycker-de-sjalva-26924

Missa inget med Sveriges främsta byggtidning

Vad passar dig bäst? Läs Byggindustrin på papper, dator, läsplatta eller i mobil.

Vill du koppla prenumeration till ett nytt konto?

Koppla befintlig prenumeration till nytt konto
Skapa konto

Vill du få tillgång till hela Byggindustrin.se?

Teckna en prenumeration på tidningen
Prenumerera

Blogg

Skolavslutningstider

Jimmy Dahlström

Minns du konferensen i januari som chefen kallade till? Den där som ägde rum på en fin konferensanläggning, med god mat. Där ni gemensamt satte stora utvecklingsplaner för året 2018? Vi rör oss sakta men säkert mot halvårsskifte. Halva året har gått, har vi hunnit halvvägs med våra utvecklingsplaner? Såhär i skolavslutningstider brukar det vara fullt upp för många. Kläder ska inhandlas, mat ska lagas, tält ska hyras osv. Det är massor att göra. När skolavslutningarna rullar ut en efter en finns alltid dessa tendenser även arbetslivet.

Underbara framtid

Jimmy Dahlström

Jag har numera äran att säga att jag tillhör styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vi sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag allt med syftet att öka kundvärdet och minimera slöseriet.

Alltså frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat sedan länge. Jag har mångårig erfarenhet av Lean ur ett samhällsbyggarperspektiv och hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar och energi.

SMHI är en allt viktigare aktör för byggbranschen och kommuners samhällsplanering

Johnny Kellner

Klimatförändringarna med ett allt varmare klimat kan medföra att Sverige riskerar att utsättas för kraftigare vind- och översvämningar genom förändrade nederbördsmönster som kan ge skador på byggnader och infrastruktur om inte förebyggande åtgärder planeras i närtid. Kartläggning av SMHI visar att endast ett fåtal av landets 290 kommuner har en klimatstrategi som tar upp den egna kommunens beredskap. Ett exempel på problembild i Sverige är att det ofta saknas kommunala beslut om vem som ska ta ansvar för planeringen vid översvämningar och evakueringar.

På gång

19
jun

Slutkonferens om hållbar stadsutveckling

19 juni 2018
Lindholmen Conference Centre, Göteborg

Projektetet DenCity i Göteborg undersöker och testar nya smarta lösningar för att våra allt tätare stadskärnor ska bli mer hållbara och välmående. Projektet tar ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter. Ett nyckelmoment är att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna.
 

1
jul

50-årsfirande politikervecka

1-8 juli 2018
Visby

I år är det 50 år sedan Olof Palme höll tal i Almedalen i Visby. Hundratals evenemang och debatter, bland annat inom bostadspolitik och samhällsbyggnad, hålls under den första veckan i juli.

28
aug

Trä & Teknik

28-31 augusti 2018
Svenska Mässan, Göteborg

Mässan Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning. På scenen Bygga i trä ligger fokus på industriellt byggande och träbyggande.