Meny

I väntan på nya energikrav

Nyhet.
Branschen efterlyser tydlighet.

Han ska stärka Swecos affär

Lång erfarenhet från stadsutveckling och byggnadsprojektering.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-starka-swecos-affar-24940

Eva Nygren tar plats i Tyréns styrelse

Avgående vd:n Ulrika Francke har också valts in.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/eva-nygren-tar-plats-i-tyrens-styrelse-24937

Tre nominerade till Årets Samhällsbyggare

Eko-lägenheter, kommunbyggnad och trähusbyggare bland kandidaterna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-nominerade-till-arets-samhallsbyggare-24936

Påskrivet om bostäder och tunnelbana i Stockholm

100 000 bostäder ska vara klara till år 2035.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/paskrivet-om-bostader-och-tunnelbana-i-stockholm-24951

Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet

Färsk statistik från SCB.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/knappt-48-miljoner-bostader-i-landet-24948

Störst prisökning på fritidshus i Dalarna

18 procent på fem år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/storst-prisokning-pa-fritidshus-i-dalarna-24947

Kameraövervakning kan komplettera inbrottsskydd

Det här ska du tänka på.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kameraovervakning-kan-komplettera-inbrottsskydd-24898
Martina Jonaesson, försäkringsrådgivare och vd på Säkra Stenstaden.

Håll koll på försäkringsskyddet

Har du koll på försäkringen?
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hall-koll-pa-forsakringsskyddet-24899

Tvåor mest eftertraktade

Fyra och sex är de populäraste våningsplanen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tvaor-mest-eftertraktade-24942

Solenergi – om svenskarna får välja

Men många har dålig koll på förnybar el.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/solenergi-om-svenskarna-far-valja-24941

Missa inget med Sveriges främsta byggtidning

Vad passar dig bäst? Läs Byggindustrin på papper, dator, läsplatta eller i mobil.

Vill du koppla prenumeration till ett nytt konto?

Koppla befintlig prenumeration till nytt konto
Skapa konto

Vill du få tillgång till hela Byggindustrin.se?

Teckna en prenumeration på tidningen
Prenumerera

Blogg

Nu ställer de mindre företagen om

Anders Ejlertsson

Hej på er alla! Kul att få vara här och bara ha till uppgift att tycka och tänka! Först mycket kort om vem jag är! Till vardags hjälper jag byggmaterialleverantörer som vill lyft sina produkter med initierad och korrekt miljöinformation och därutöver utbildar jag främst småföretag i hållbart byggande. Jag intresserar mig för de hållbarhetsaspekter som är mätbara och konkreta och då hamnar jag i lågenergibyggande, gärna passivhus och hållbarhetsaspekter hos byggmaterialet i sig. Det jag bryr mig om då är inbyggd energi, kemikalier och resurseffektivitet.

Ett trendbrott - är klimat, energi, och hållbarhet viktigare än boendeyta och utsikt

Johnny Kellner

Har det skett ett trendbrott bland svenskarna vid val av en ny bostad? Får miljöaspekter en allt mer framträdande plats vid val av en ny bostad?  Kan detta till och med vara viktigare än stor bostadsyta och vacker utsikt! Av en undersökning som bland annat byggbolaget NCC tidigare låtit göra genom United Minds och bygger på intervjuer med 1065 svenskar runt om i Sverige visar att visar att 40 procent skulle vilja producera sin egen el. Liknande tendenser har Veidekke Bostad fått fram i en enkätundersökning genom SIFO om Svanenmärkta bostäder.

På gång

24
apr

BYN: Yrkesutbildningens attraktionskraft - halvdagsseminarium

24 april 2017
Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1, Solna

Varför söker inte ungdomar till yrkesprogram och vad vill de göra istället? Dessa frågor tas upp den 24 april under ett halvdagsseminarium. Under eftermiddagen presenteras aktuella söksiffror för höstens utbildningsstarter, ungdomars syn på utbildning och jobb och hur man arbetar kvalitativt med APL.

25
apr

Hur hållbart är hållbart?

25 april 2017
Saluhallen, Uppsala

Det råder bygghysteri i Sverige. Nytt ska byggas fort och bra. Självklart ska det vara hållbart. Men vad är hållbart? Arrangören Svenska byggnadsvårdsföreningen menar att det finns mycket att lära av äldre byggnadsskick och stadsbyggnad. 

26
apr

Frukostseminarium: Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016

26 april 2017
Torsgatan 11, plan 1, Stockholm

För att sprida kunskap om sin upphandlingstillsyn har Konkurrensverket för första gången tagit fram en tillsynsrapport. Förhoppningen är att rapporten ska vara till nytta för dem som tillämpar regelverken för offentlig upphandling och för dem som är intresserade av området. Rapporten presenteras på ett frukostseminarium där myndigheten även berättar om hur de arbetar och hur de jobbar med att utveckla tillsynen över den offentliga upphandlingen.