Meny

Lex Laval rivs upp

Nyhet.
Regeringen får stöd av Sverigedemokraterna för att riva upp Lex Laval.

Återvinnare utmanar branschen att följa krav

Alla aktörer kan bli bättre.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atervinnare-utmanar-branschen-att-folja-krav-24976

Han blev årets unga ledare

Det blev tredje gången gillt för Dag Måhlstrand.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-blev-arets-unga-ledare-24952

Ola Månsson får ordföranderoll

Ola Månsson valdes på tisdagen till ordförande i Svensk Byggtjänsts styrelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ola-mansson-far-ordforanderoll-24966

Byggvaror säljer som smör

Högt bostadsbyggande en förklaring.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggvaror-saljer-som-smor-24967

ÅWL får ny affärschef

Lisa Runnérus ser fram emot uppdraget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/awl-far-ny-affarschef-24965

BI:s medlemmar: Rotjobben blir färre

Enligt en enkät gjord av Sveriges Byggindustrier minskar intresset för rot-tjänster.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bis-medlemmar-rotjobben-blir-farre-24957

Tung sjukhusorder till Skanska i USA

Skanska ska renovera ett sjukhus i Virginia till ett värde av 400 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tung-sjukhusorder-till-skanska-i-usa-24956

Eitech får stororder vid Östersund

Företaget Eitech har fått en order från Svenska Kraftnät på omkring 250 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eitech-far-stororder-vid-ostersund-24955

Full fart på byggandet av studentbostäder

Omkring 4 000 studentbostäder kommer att färdigställas 2017. Den högsta siffran på länge.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/full-fart-pa-byggandet-av-studentbostader-24954

Påskrivet om bostäder och tunnelbana i Stockholm

100 000 bostäder ska vara klara till år 2035.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/paskrivet-om-bostader-och-tunnelbana-i-stockholm-24951

Missa inget med Sveriges främsta byggtidning

Vad passar dig bäst? Läs Byggindustrin på papper, dator, läsplatta eller i mobil.

Vill du koppla prenumeration till ett nytt konto?

Koppla befintlig prenumeration till nytt konto
Skapa konto

Vill du få tillgång till hela Byggindustrin.se?

Teckna en prenumeration på tidningen
Prenumerera

Blogg

Nu ställer de mindre företagen om

Anders Ejlertsson

Hej på er alla! Kul att få vara här och bara ha till uppgift att tycka och tänka! Först mycket kort om vem jag är! Till vardags hjälper jag byggmaterialleverantörer som vill lyft sina produkter med initierad och korrekt miljöinformation och därutöver utbildar jag främst småföretag i hållbart byggande. Jag intresserar mig för de hållbarhetsaspekter som är mätbara och konkreta och då hamnar jag i lågenergibyggande, gärna passivhus och hållbarhetsaspekter hos byggmaterialet i sig. Det jag bryr mig om då är inbyggd energi, kemikalier och resurseffektivitet.

Ett trendbrott - är klimat, energi, och hållbarhet viktigare än boendeyta och utsikt

Johnny Kellner

Har det skett ett trendbrott bland svenskarna vid val av en ny bostad? Får miljöaspekter en allt mer framträdande plats vid val av en ny bostad?  Kan detta till och med vara viktigare än stor bostadsyta och vacker utsikt! Av en undersökning som bland annat byggbolaget NCC tidigare låtit göra genom United Minds och bygger på intervjuer med 1065 svenskar runt om i Sverige visar att visar att 40 procent skulle vilja producera sin egen el. Liknande tendenser har Veidekke Bostad fått fram i en enkätundersökning genom SIFO om Svanenmärkta bostäder.

På gång

26
apr

Miljö- och Kemidagarna den 26-27 april

26-27 april 2017
Göteborg.

För sjunde året i rad arrangeras Miljö- och Kemidagarna i Göteborg. Varje år delar vi in konferensen i olika områden. Årets fokus är ekonomi, praktiska fall och ny teknik. I programmet finns bland annat fördjupning i hur man kan visa på om miljö- och kemikaliearbete är lyckat och lönsamt i verksamheter genom att använda nyckeltal. Andra programpunkter är varför det är fördelaktigt att byta ut skadliga kemikalier, hur man mäter kemikalieframsteg och digitalisering och cirkulär ekonomi.

2
maj

IQ samhällsbyggnad håller stämma och öppet seminarium

2 maj 2017
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

IQ Samhällsbyggnads medlemmar håller årsstämma och bjuder även in till ett öppet seminarium. Under seminariet bjuder Sverker Sörlin, professor vid KTH på en inspirationsföreläsning om ”Att ta ansvar för förändring – forskningspolitik och samhällsbyggnad i en turbulent tid”. Aktuella frågor från IQ Samhällsbyggnad och en "tjuvkik" på en idéskrift från organisationens omvärlds- och framtidsutskott står också på agendan.

3
maj

Bostadsforum: Bostadsbyggande vs. Riksintressen

3 maj 2017
Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Hörsal S:ta Clara , Stockholm

En kunnig panel belyser frågan om riksintresse. Stockholms stad har framfört synpunkter om hur regelverket tillämpas idag och lämnat ett förslag om hur nytt regelverk borde se ut. Byggbranschen har påtalat brister i utredningens analys och efterlyser en total upprensning i riksintressesystemet. Länsstyrelsen efterlyser ett tvärsektoriellt perspektiv och förenklingar som leder till fler bostäder.